Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląskich

Kontakt

ul. Kolejowa 44,

59-620 Gryfów Śląski

Telefon: 75 78-13-387

Faks:

E-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com

WWW: http://biblioteka.gryfow.info

Właściciel:  
Dyrektor: Marzena Wojciechowska 
Organizacja jednostki: Jednostka podrzędna 
Social media:  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski została utworzona na mocy uchwały nr XIV/113/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2000 roku. Działa jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną i własny statut zatwierdzony ww. uchwałą. Terenem działania biblioteki jest miasto i gmina Gryfów Śląski. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a nadzór merytoryczny Biblioteka Powiatowa we Lwówku Śląskim. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do głównych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Obsługa czytelników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny i gospodarczy gminy.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 7. Koordynacja działalności usługowej bibliotek (filii wiejskich) na terenie gminy.
 8. Udzielanie bibliotekom filialnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem przez nie zadań statutowych.
 9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności miasta i gminy.
 10. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy.

Godziny otwarcia:

 

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00
 • środa: 9.00-15.00
 • sobota (oprócz wakacji) 9.00-13.00

Ceny biletów:

Kategorie działalności

 • Literatura

Pracownie

Koła

Typy organizowanych imprez

Lokalizacja

https://www.traditionrolex.com/30