Dla prasy

Materiały zamieszczone na stronie są własnością portalu dokis.pl - Dolnośląska Kultura i Sztuka i/lub wskazanych instytucji kultury. Wykorzystanie Informacji w celach redakcyjnych jest nieograniczone w czasie i bezpłatne, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie redakcji i umieszczenia stosownej adnotacji (dokis.pl). Dokis.pl nie bierze odpowiedzialności za prawa osobiste osób znajdujących się na zdjęciach i plikach video. Zaprezentowane przez twórców dzieła są ich własnością. 

Wykorzystywanie informacji z portalu dokis.pl do wszelkich innych celów wymaga pisemnego uzgodnienia z redakcją. Zapytania w tym temacie prosimy kierować na adres redakcji. 

Przekazywanie udostępnionych materiałów osobom trzecim, a w szczególności umieszczanie zdjęć i elementów z naszej bazy w cyfrowych bazach danych, usługach online lub podobnych formach internetowych, wymaga pisemnej zgody redakcji.

 

Logotypy do pobrania:

Paczka z logotypami DOKIS, OKIS, UMWD, NCK, BMK w jpg oraz w wektorach do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/0B83Xhk9EgQLXdkpqb2pHVlFhVFk/view?usp=sharing

Ośrodek Kultury i Sztuki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Narodowe Centrum Kultury

 

Portal multimedialny dokis.pl został sfinansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.

 

Patronat honorowy - Narodowe Centrum Kultury.