Dla prasy

Materiały zamieszczone na stronie są własnością Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i/lub wskazanych instytucji kultury. Wykorzystanie Informacji w celach redakcyjnych jest nieograniczone w czasie i bezpłatne, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie redakcji i umieszczenia stosownej adnotacji (dokis.pl). Dokis.pl nie bierze odpowiedzialności za prawa osobiste osób znajdujących się na zdjęciach i plikach video. Zaprezentowane przez twórców dzieła są ich własnością. Wykorzystywanie informacji z portalu dokis.pl do wszelkich innych celów wymaga pisemnego uzgodnienia z redakcją. Zapytania w tym temacie prosimy kierować na adres redakcji. Przekazywanie udostępnionych materiałów osobom trzecim, a w szczególności umieszczanie zdjęć i elementów z naszej bazy w cyfrowych bazach danych, usługach online lub podobnych formach internetowych, wymaga pisemnej zgody redakcji.

 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Logotypy do pobrania: https://okis.pl/materialy-graficzne/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Logotypy do pobrania: http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/

 
 

 

Sfinansowano z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 

 
https://www.traditionrolex.com/30