37. Turniej Łgarzy w Bogatyni - zgłoszenia

2020-03-01  00:00

Każdego roku, wraz z wiosną, zjeżdżają do Bogatyni najprzedniejsi łgarze z całego kraju, aby wziąć udział w Turnieju Łgarzy w imię hasła : "Łgarstwo niech się broni samo!" . 1 marca upływa termin zgłaszania udziału w 37. Turnieju .

Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych jest producentem i głównym organizatorem Finału Turnieju w Bogatyni.

 

Czekamy na zgłoszenia!

Do 1 marca 2020 r. należy przesłać zgłoszenia na tekst satyryczny na adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy). Tego samego godła (nicku) należy użyć przesyłając prace drogą elektroniczną (Turniej.lgarzy@gmail.com lub biuro@turniej.com.pl) .

I nagroda – 3000 zł, tytuł Księcia Łgarzy oraz statuetka” Złotego Kosy” !

Do 8 marca 2020 r. zgłoszenia do głównego konkursu na krótką prezentację sceniczną (w formie multimedialnej, wraz z kartą uczestnictwa) należy przesłać pod adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia (w przypadku linku, do wiadomości mailowej powinien być załączony podpisany skan karty uczestnictwa).

I nagroda – 5000 zł, tytuł” Króla Łgarzy” oraz statuetka Kozła!

Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności, to przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej. Pojedynek odbędzie się w czasie koncertu finałowego18 kwietnia 2020 roku w Bogatyni. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator turnieju na podstawie rekomendacji.

Nagroda – 5000 zł oraz statuetka „Szczupłego Andrzeja” trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz Kartę uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl.