„Świat jaki jest każdy widzi” Wystawa towarzysząca obchodom 75-lecia ZPAF

 

organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
partner: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
gdzie: Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
kiedy: 2022-10-14 - 2022-11-15
bilety: Wstęp darmowy
opis:

„Świat jaki jest każdy widzi”
Wystawa towarzysząca obchodom 75-lecia ZPAF

Kurator: Piotr Komorowski

Wystawa „Świat jaki jest każdy widzi” to prezentacja dokonań artystów, których staż w Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego jest stosunkowo krótki, krótszy niż 5 lat. Pomysłodawcom wystawy zależało na tym, by pokazać potencjał twórczy młodych artystów, tematykę i  formy ekspresji, które wykorzystują w swoich indywidualnych działaniach. Autorzy zaproszeni do udziału w wystawie zarysowali różnorodny obszar swoich zainteresowań, dający się wszak syntetycznie scharakteryzować podług linii podziału wynikającej  z rozróżnienia pomiędzy ideami świadectwa i kreacji, będącymi jednymi z kluczowych wyróżników fotograficznych strategii.

Fotografia wciąż, mimo prawie dwustuletniej tradycji, prowokuje do zadawania pytań. Czy jest tożsama z rzeczywistością, czy to iluzja  i kontrolowane złudzenie? Czy obiektywnie zdaje relację o świecie, czy też raczej o naszym subiektywnym jego wyobrażeniu? A może sens fotografii przejawia się w możliwościach autorskich kreacji powołujących do istnienia stany rzeczy nieobecne pierwotnie  w świecie zastanym?

Problemy te, jak wskazuje historia dyscypliny, były przedmiotem zainteresowań artystów jak i teoretyków zajmujących się fotografią przez większą część XX wieku. Wciąż są przedmiotem badań i kolejnych interpretacji, generowanych w obszarze szeroko rozumianego poznania wizualnego, wspieranego dokonaniami nauki jak i refleksją nad poszerzającym się ciągle spektrum ludzkiej świadomości.

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie: Teresa Anniuk-Gulak, Agnieszka Antosiewicz-Mas, Marek Bułaj, Elżbieta Drewniak, Grzegorz Gajos, Mariusz Hertmann, Sebastian Kaliński, Grzegorz Kosmala, Lila Len, Halina Marduła, Wojciech Miatkowski, Wojciech Potocki, Tadeusz Piotr Prociak, Aneta Więcek-Zabłotna, Marcin Wiktorski, Jerzy Wojtowicz.

 

 

Organizatorzy:

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
Muzeum Współczesne Wrocław
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu