BMK 2016 - Bolesławiec - "Wkoło koła" - finał projektu

Reportaże BMK / Edukacja kulturalna

„Wkoło koła” – projekt realizowany na terenie powiatu bolesławieckiego. Projekt opierał się na idei okręgu, jako naturalnego miejsca spotkania się ludzi: w tańcu - tańce w kręgu, w pracy - wypiek kołaczy przez koło gospodyń wiejskich i w rękodziele - tworzenie na kole garncarskim. Projekt stwarzał warunki do bycia we wspólnocie mimo pochodzenia, poglądów i wieku. Dodatkowym atutem projektu było różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo zamieszkujące Bolesławiec i jego okolice. Odbiorcami projektu były dzieci, opiekunowie i rodzice uczestniczący w projekcie, koło gospodyń wiejskich oraz widzowie zaproszeni na spektakl „Wkoło koła”. Osoby realizujące projekt: Anna Idkowiak, Aleksandra Gólczewska, Jarosław Sawicki. Opieka merytoryczna BMK na DŚ - Paweł Kamiński. Odcinek 2/10.