Boczne Drogi

Kontakt

Telefon: 793404207

Faks:

E-mail: boczne.drogi@int.pl

WWW:

Właściciel: Damian Grodowski 
Dyrektor:  
Organizacja jednostki:  
Social media:  

Głównym obszarem zainteresowań i działań Stowarzyszenia jest całościowo pojmowana kultura zarówno w jej duchowym, materialnym jak też społecznym wymiarze.

Cele Stowarzysszenia

Pomoc doradcza, wspieranie merytoryczne, finansowe i rzeczowe twórców kultury i działalności artystycznej, nie wyłączając publicystyki oraz krytyki sztuki.

Promocja nowych nazwisk, nowych zjawisk i kierunków w kulturze i sztuce.

Estetyczne i jakościowe kształtowanie przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego

Rozwijanie i urzeczywistnienie w działaniach i podejmowanych inicjatywach idei powiązania aktu twórczego (słowo, muzyka, sztuki plastyczne i fotografika, teatr) ze środowiskiem naturalnym. Przy czym mając na myśli środowisko naturalne mamy na myśli także przestrzeń zurbanizowaną.

Godziny otwarcia:

Ceny biletów:

Kategorie działalności

  • Sztuki wizualne
  • Wystawy

Pracownie

Koła

Typy organizowanych imprez

  • Wystawy
https://www.traditionrolex.com/30