Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Kontakt

Plac Polski 3/4,  

50-156 Wrocław


Telefon: (+48 71) 343 80 31

Faks: (+48 71) 343 15 58

E-mail: info@asp.wroc.pl

WWW: http://www.asp.wroc.pl

Właściciel: Skarb Państwa /senat uczelni 
Dyrektor: rektor prof. Piotr Kielan 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – państwowa akademia sztuk pięknych we Wrocławiu, założona w 1946 jako Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych, od 2008 nosi imię Eugeniusza Gepperta.

ASP we Wrocławiu kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w siedmiu kierunkach na czterech wydziałach: Wydział Malarstwa i Rzeźby (malarstwo, rzeźba, mediacja sztuki), Wydział Grafiki i Sztuki Mediów (grafika, sztuka mediów),  Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa (architektura wnętrz, scenografia, wzornictwo),  Wydział Ceramiki i Szkła (sztuka i wzornictwo, ceramika, sztuka i wzornictwo szkła, konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła).

Zgodnie z obowiązującym prawem i przechowywanym depozytem wartości wypracowanym w wielowiekowej tradycji szkolnictwa artystycznego europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za zasadnicze cele realizowanej przez siebie misji uznaje:

 • zapewnienie publicznej obecności sztuk wizualnych w sferze kultury i estetyzowanie przestrzeni publicznej;
 • przyjęcie roli regionalnego centrum aktywności artystycznej, badawczej i dydaktycznej w zakresie sztuk pięknych i projektowych;
 • integrowanie postaw kreatywnych i studyjnych, zapewnienie środowisku artystyczno-naukowemu dostępu do profesjonalnego warsztatu nowoczesnych i klasycznych technik badawczych i realizacyjnych; 
 • prowadzenie działalności otwartej na realizację twórczych i badawczych aspiracji studentów, artystów i naukowców; 
 • przyjęcie roli centrum aktywności artystycznej wspólnoty akademickiej i absolwentów Uczelni; 
 • przyjęcie zadań kustosza historycznej tradycji akademizmu i wrocławskiej Akademii w jej aktualnym międzynarodowym wymiarze. 

[fragment uchwały nr 3/2012 senatu ASP we Wrocławiu]

 

Godziny otwarcia:

Ceny biletów:

Kategorie działalności

 • Sztuki wizualne
 • Architektura wnętrz
 • Historia sztuki
 • Konserwacja dzieł sztuki
 • Malarstwo
 • Fotografia
 • Rzeźba
 • Sztuka mediów
 • Tkanina i ubiór
 • Wzornictwo
 • Sztuka użytkowa
 • Wystawy

Pracownie

Koła

Typy organizowanych imprez

 • Prelekcje, spotkania, wykłady
 • Konkursy
 • Festiwale
 • Konferencje
 • Pokazy, przeglądy

Lokalizacja

https://www.traditionrolex.com/30