Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich 
ul. Zwycięstwa 23 
55-080 Kąty Wrocławskie 

Telefon: 71 316 61 41

Faks: 71 71 60 346

E-mail: biuro@gokis.katywroclawskie.com

WWW: www.gokis.katywroclawskie.com

Właściciel: Gmina Kąty Wrocławskie 
Dyrektor: Maria Mach 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w kulturze, a tym samym rozwój zainteresowań i zdolności artystycznych. 

Ośrodek dysponuje doskonałą bazą lokalową, plenerową i sportową. W skład Ośrodka wchodzą trzy obiekty tj. budynek główny w którym znajduje się sala widowiskowa na około 200 osób, sala lustrzana na około 100 osób, kilka sal wykładowych oraz pracownie w których prowadzone są zajęcia poza lekcyjne. Ponadto w budynku głównym GOKiS znajduje się biblioteka która w swoich zbiorach posiada około 20 tysięcy woluminów i jest źródłem informacji dla mieszkańców miasta oraz całej gminy.

Bazę sportową stanowią dwa obiekty tj. hala sportowa przy ul. Zwycięstwa i nowy obiekt sportowy przy ulicy Brzozowej 4.  

W ramach edukacji kulturalnej w Ośrodku prowadzone są sekcje kulturalne: taniec nowoczesny, break dance, taniec towarzyski, taniec orientalny, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne

Uczestnicy sekcji biorą udział w różnego rodzaju konkursach, rozgrywkach, turniejach oraz prezentacjach zdobywając znaczące miejsca. 

Realizując założenie Ośrodka jakim jest kulturalne uaktywnienie lokalnej społeczności oprócz sekcji tematycznych umożliwiających rozwój zdolności organizowane są także imprezy na stałe wpisane w kalendarz tj: Dni Kątów, Dożynki, Zimowe Ogólnopolskie Spotkania Taneczne,  konkursy w różnych dziedzinach sztuki i sportu, koncerty, wystawy, kiermasze okolicznościowe produktów lokalnych artystów, wieczory literackie, spotkania z kombatantami dla uczczenia rocznic 3 maja, 1 września, 11 listopada, spotkania opłatkowe.

Poprzez swoją działalność umożliwiamy zainteresowanym grupom społecznym aktywne uczestnictwo w kulturze i jednocześnie rozwój zainteresowań oraz zdolności artystycznych przez cały rok. Zarówno podczas wakacji jak i ferii  pamiętamy o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy  organizując wypoczynek letni i zimowy. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieci mogą spędzić czas w Ośrodku Kultury gdzie organizowane są zajęcia świetlicowe, dyskoteki, ogniska, zawody sportowe oraz wyjazdy na ciekawe wycieczki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu rozwija swoją działalność poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Od siedmiu lat kontynuowana jest wymiana sportowa młodzieży polsko-niemieckiej. Tradycją młodych piłkarzy z Kątów Wrocławskich stały się już wyjazdy na turnieje piłkarskie do Monachium, w których  udział  biorą drużyny z całego świata, m.in. z Polski, Austrii, Serbii, Wielkiej Brytanii i Chin.  Pomiędzy meczami chłopcy biorą też udział w różnych warsztatach  oraz uczestniczą w koncertach. 

Godziny otwarcia:

Ceny biletów:

Kategorie działalności

 • Teatr
 • Taniec
 • Sztuka użytkowa
 • Muzea

Pracownie

Koła

 • Taneczne
 • Plastyczne
 • Teatralne
 • Wokalne

Typy organizowanych imprez

 • Wystawy
 • Występy zespołów amatorskich
 • Konkursy
 • Festiwale
 • Pokazy, przeglądy

Lokalizacja

https://www.traditionrolex.com/30