Przekazanie odzyskanego obrazu Pietera Muliera Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

Reportaże

Obraz ten (oraz nieodnaleziony, stanowiący z nim parę „Morze podczas burzy przy skalistym brzegu”) należał do zbiorów Albrechta Sebischa (1685-1748), wrocławskiego patrycjusza, członka rady miejskiej i jej prezesa, wnuka komendanta twierdzy w Kamieńcu Podolskim. Licząca 341 obrazów kolekcja Sebischa została ofiarowana miastu w roku 1767 przez jego spadkobiercę Ernsta Wilhelma Hubriga i udostępniona w budynku gimnazjum św. Marii Magdaleny, następnie od 1853 w Galerii Obrazów w Domu Stanów (Ständehaus), od 1880 w nowo powstałym Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych (Schlesisches Museum der bildenden Künste), w 1942 zaś ewakuowana, podobnie jak pozostałe zbiory, do wojennych składnic na prowincji.

Inne w tych kategoriach: