Galeria na Dworcu PKP we Wrocławiu - Alin Bozbiciu - Mimesis

Reportaże

Alin Bozbiciu jest malarzem reprezentującym młode pokolenie artystów z Cluj- Napoca (Rumunia). Swój cykl obrazów"Mimesis" zaprezentował we Wrocławiu, w Galerii na Dworcu Głównym PKP. „W swoich rozbudowanych kompozycjach artysta nieustannie przeskakuje pomiędzy światem rzeczywistym i tym wyobrażonym przez samego siebie, czerpiąc z odniesień z historii sztuki, mitologicznych tropów i teatralnych obrazów. Swoimi przejmującymi artystycznymi wypowiedziami egzystencjalnymi na temat współczesnego doświadczenia, Alin Bozbiciu wyraża symboliczny dyskurs, który wykracza poza granice reprezentacji i malarstwa figuratywnego” – pisze Maria Rus Bojan – kuratorka tej wystawy.

Inne w tych kategoriach: