“Nim Wsta­­nie Dzień” – opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy

 

organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
partner: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
gdzie: Sala Radia Wrocław, aleja Karkonoska 10, Wrocław
kiedy: 2022-04-27 20:00
bilety: Wstęp płatny
opis:

“Nim Wsta­­nie Dzień” to połączenie monodramu w wykonaniu Michała Koseli z Teatru Dra­ma­tycz­nego w Wał­brzy­chu, animowanych multimediów autorstwa Agaty Szuby oraz muzyki w wykonaniu kwartetu jazzowego. Interdyscyplinarny spektakl w reżyserii Krzysztofa Witkowskiego opowiada o życiu, twór­czo­ści i tra­gicz­nym wypadku kompozytora Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, który był bez­po­śred­nią przy­czyną śmierci wielkiego mistrza.

Pre­miera spek­ta­klu odbyła się w formie streamingu w listopadzie 2020 r. na sce­nie Teatru Dra­ma­tycz­nego im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu. Projekt został doce­niony i zauwa­żony przez pre­sti­żowe Insty­tu­cje Kul­tury Dol­nego Ślą­ska takie,  jak: Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu, Teatr Modrze­jew­skiej w Legnicy, Fil­har­mo­nię Dolnoślą­ską w Jele­niej Górze oraz  Teatr Dra­ma­tyczny im. Jerzego Sza­niaw­skiego w Wał­brzy­chu.

W spektaklu udział biorą: Michał Kosela – aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w roli jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki filmowej, a także muzycy:  Adam Kawończyk – zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce, Oleg Dyyak –  multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista, laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych,  Piotr Domagała – gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, Krzysztof Witkowski – gitarzysta basowy, twórca Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, a także autor scenariusza i reżyserii spektaklu.

Spektakl organizowany jest w ramach ogólnopolskiej trasy teatralnej, nad którą patronat medialny objęła TVP Kultura

Szczegółowe infomacje o spektaklu na stronie www.nimwstaniedzien.pl

 

  

 

Bilety w cenie od 40 do 60 zł
do nabycia na stronie www.nimwstaniedzien.pl oraz w punktach stacjonarnych:
Księgarnia Książnica ul. Świdnicka 49
Księgarnia PWN ul. Kuźnicza 56
Sklep Muzyczny Ragtime ul. Traugutta 15
Sklep Muzyczny Riff ul. Piłsudskiego 28

 

Organizatorem dolnośląskich pokazów są:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Sponsor:
Port Lotniczy Wrocław, który wspiera „Kulturę wysokich lotów”

Darczyńca:
Fundacja KGHM Polska Miedź

Patronat medialny:
TVP Kultura, Radio Wrocław

Specjalne podziękowania dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu za przekazane rekwizyty, bez których realizacja spektaklu nie była możliwa.