WIECZORY LISZTOWSKIE: KONCERT UTWORÓW JÓZEFA I HENRYKA WIENIAWSKICH

 

organizator: Centrum Sztuki w Oławie
partner: Centrum Sztuki w Oławie
gdzie: Ośrodek Kultury w Oławie
kiedy: 2023-09-27 18:00
bilety: Wstęp darmowy
opis:

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza 27 września 2023r. o godzinie 18:00 do Ośrodka Kultury w Oławie na recital Bartosza Bryły (skrzypce) i Andrzeja Tatarskiego (fortepian) pt. „Józef i Henryk Wieniawscy”.

Koncert jest muzyczno-słowną opowieścią o dwóch fenomenalnych polskich dziewiętnastowiecznych artystach – skrzypku i kompozytorze Henryku Wieniawskim i nieco dzisiaj już mniej znanym jego bracie znakomitym pianiście, pedagogu, kompozytorze i wybitnym organizatorze życia muzycznego w Polsce – Józefie Wieniawskim. Solistami tego wyjątkowego koncertu będą wybitni współcześni polscy artyści – profesorowie skrzypek Bartosz Bryła i pianista Andrzej Tatarski. Koncert poprowadzi Juliusz Adamowski.

Prof. dr hab. Bartosz Bryła. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w szóstym roku życia pod kierunkiem prof. Adama Nowaka w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, u którego to pedagoga uczył się aż do uzyskania dyplomu w Państwowym Liceum Muzycznym we Wrocławiu w 1979 roku. Następnie rozpoczął studia w Staatliche Hochschule fur Musik we Freiburgu w klasie prof. Wolfganga Marschnera, które kontynuował w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej, aż do uzyskania dyplomu z wyróżnieniem w 1983 roku. Brał udział w kursach interpretacji muzycznej w klasach Henryka Szerynga, Nathana Milsteina oraz sir Yehudi Menuhina. Jest zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie (1978), laureatem VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1981), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Louisa Spohra we Freiburgu (1982) oraz Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Colmar (1986). Od 1986 roku jest członkiem zespołu „Chopin Trio”, z którym zdobył nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Wolfganga Amadeusa Mozarta na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Colmar (Francja, 1986). Współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Collegium Viridimontanum’’, z którym wykonał kilkadziesiąt koncertów, grając na instrumentach historycznych. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania płytowe, dokonane dla różnych firm fonograficznych polskich i zagranicznych, m.in. Polskie Nagrania, Wifon, Poljazz-Classik, Emscherland Classik (Niemcy), Selene – światowa premiera nagrania Sonaty skrzypcowej Józefa Wieniawskiego z pianistą Andrzejem Tatarskim, EMG Victor (Japonia) – udział w nagraniach dzieł wszystkich Fryderyka Chopina. Dokonał wielu godzin nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, m.in. pierwszego w historii nagrania I Koncertu skrzypcowego fis-moll Karola Lipińskiego z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Obok działalności koncertowej, prowadzi także działalność pedagogiczną. Jest profesorem klasy skrzypiec, w latach 2012–2020 był kierownikiem Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki, a  obecnie jest kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych Harfy i Gitary w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od 1998 roku prowadzi również klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 2007-2017 był prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Prof. Andrzej Tatarski ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu. Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji (m.in.: wUSA, Japonii, Korei Płd., na Jamajce, Kubie, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach byłego ZSRR, we Włoszech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji). Artysta dokonał także wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje również muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena – którego cykle “Katalog ptaków” oraz “Sześć szkiców ptasich” wykonał jako pierwszy polski pianista. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla radiofonii polskich i zagranicznych oraz wielu nagrań płytowych, telewizyjnych i  filmowych. Dokonał szeregu nagrań płytowych z m.in.: Bartoszem Bryłą, Michałem Grabarczykiem, Joanną Kozłowską, Konstantym Andrzejem Kulką, Bartłomiejem Niziołem, Piotrem Pławnerem, Stefanią Toczyską oraz Kwartetem “Wieniawski”. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz kameralnych. Wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą (Czechy, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Niemcy, Turcja, Ukraina, USA, Włochy). Przez wiele lat prowadził klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego Poznaniu. Od wielu lat jest też członkiem Towarzystwa im. F. Liszta.

Juliusz Adamowski – pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego Wrocławiu (po studiach pianistycznych pod kierunkiem profesora Włodzimierza Obidowicza). Blisko 70-letnią aktywność artystyczną ukierunkowaną głównie na upowszechnianie muzyki, łączył przez 42 lata (1960 – 2002) z kilku kierunkową pracą dydaktyczną w macierzystej uczelni. Jego dorobek artystyczny obejmuje blisko 250 recitali i półrecitali fortepianowych, kilka tysięcy koncertów umuzykalniających oraz autorstwo lub współautorstwo kilkuset programów słowno-muzycznych, w których brał udział jako pianista i prelegent (sześć z nich zostało zaprezentowanych na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju). Jako pianista występował też w programach PR i TVP.Jest autorem m. in. podręcznika „Gra a vista na fortepianie” i kilkunastu obszernych opracowań z zakresów dydaktyki i publicystyki muzycznej oraz dokumentacji życia muzycznego na Dolnym Śląsku. Był jurorem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Był inicjatorem i organizatorem 46 kursów i konkursów pianistycznych. Posiada znaczący dorobek w zakresie ok.65-letniej aktywności społecznej (m. in. w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, w Związku Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki, w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym i w macierzystej Akademii Muzycznej. Jest współinicjatorem powstania w 1989 r. Towarzystwa im. Ferenca Liszta, gdzie od 34 lat nieodpłatnie pełni funkcję prezesa i nieodpłatnie organizuje i realizuje działalność koncertową Towarzystwa (w której wzięło udział m. in. 401 pianistów z 33 krajów). W latach 1990-2020 również nieodpłatnie wykonał ponad 500 strojeń fortepianów przed koncertami TiFL (jest rzeczoznawcą w zakresie fortepianów i pianin). Otrzymał wysokie polskie odznaczenia państwowe (m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „ Nagrodę Muzyczną Wrocławia, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a  władze węgierskie uhonorowały go Medalem „Pro Cultura Hungarica”.

Zapraszamy 27 września 2023r. o godzinie 18:00 do Ośrodka Kultury w Oławie (ul. 11 Listopada 27), wstęp wolny.

czas trwania: 90 minut