Wieczór Flamenco: Experimental Flamenco

2020-10-16  09:17

Październikowy Wieczór Flamenco zaskoczy wielu z Was! Na scenie bowiem obok znanych już dobrze wrocławskiej publiczności muzyków flamenco – Borjy Soto (śpiew) i Rainera Marii Nero (gitara flamenco) pojawią się muzycy z zupełnie innych gatunkowo obszarów muzycznych – Anna Jurievna (flet) i Piotr Restecki (gitara akustyczna). Zapraszamy na eksperymentalny wieczór z flamenco fusion!

Piotr Restek Restecki to charyzmatyczny i bezkompromisowy artysta wywodzący się z nurtu gitarowego, zafascynowany muzycznymi eksperymentami. Prekursor gitarowego nurtu indie instrumental, w którym łączy tradycyjny muzyczny kanon z awangardowym wykorzystaniem elektroniki, samplera, a także własnego głosu. Restecki czerpie z tradycji rhythm&blues’a, lirycznej ballady, jazzowego feelingu, latynoskiego szaleństwa, szamańskiego transu, konfrontując je z muzyczną wizją przyszłości spod znaku independent. Jego jednoosobowa „scena niezależna” to koncerty przepełnione inteligentnym humorem i ironią, które jego występom dodają uroku i pikanterii. 
Bogaty dorobek fonograficzny artysty oraz liczne koncerty zagrane nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy Chinach to najlepsza wizytówka Piotra Resteckiego. Występował między innymi ze światowej sławy artystami, takimi jak: Tommy Emmanuel, Preston Reed, Jon Gomm. Współpracował także z czołówką polskich wokalistów: Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym, Piotrem Cugowskim, Krzysztofem „K.A.S.Ą.” Kasowskim. 
Piotr „Restek” Restecki jako artysta łączy w sobie instrumentalną wirtuozerię, estetykę melodii, kompozytorskie ucho, charyzmę i odwagę muzycznego eksperymentowania. Czyni go to scenicznym indywiduum, które usłyszawszy raz – nie sposób zapomnieć.

 

Borja Soto to obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury - inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco.

 

Rainer Maria Nero jest austriacko-polskim gitarzystą, kompozytorem i wykładowcą. W latach 2008-2011 studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem znakomitego Alexandra Swete. W latach 2014-2016 studiował w Murcji (Hiszpania) pod okiem gitarzysty flamenco, Carlosa Piñany, z którym od tego czasu gra koncerty na całym świecie. W 2015 artysta wydał swoją debiutancką płytę Castles of Spain, utrzymaną w stylu klasycznym. Dwa lata później, wraz z założonym przez siebie zespołem Flamensky, stworzył płytę flamenco Fantasias y Danzas, na której znajdują się wyłącznie autorskie kompozycje. W październiku 2019 wydał kolejny album zatytułowany Conmover.

 

Dodatkowe linki:

Teledysk Piotra Resteckiego: https://youtu.be/o_Isq7BtEfE

Występ duetu Soto & Nero w Radio Wrocław: https://youtu.be/CmsxISC8Y74

 

 

Organizatorzy: Vertigo Jazz Club & Restaurant, Fandango i KA-International Art Management

Kontakt dla mediów: Katarzyna Krzysztyniak, 793 355 877, kk@agencjaka.pl

  

Flamenco evening: Experimental Flamenco

18 Oct 2020 | 20:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant, 13 Oławska Str., Wrocław

Tickets: 30 PLN available at Vertigo and biletin.pl (https://www.biletin.pl/pl/koncert/wieczor-flamenco-w-vertigo-experimental-flamenco-wroclaw-2020/8747/bilety.html)

FB event: https://www.facebook.com/events/343410753406101/

  

The October Flamenco Evening will surprise many of you! On the stage, next to the already well-known to Wrocław audience flamenco musicians - Borja Soto (singing) and Rainer Maria Nero (flamenco guitar), there will perform musicians from completely different genres of music - Anna Jurievna (flute) and Piotr Restecki (acoustic guitar). We invite you to an experimental evening with multi-coloured flamenco fusion!

 

Piotr Restek Restecki is a charismatic and uncompromising artist derived from the guitar trend, fascinated by musical experiments. A precursor of the indie instrumental guitar trend, in which he combines the traditional music canon with the avant-garde use of electronics, sampler and his own voice. Restecki draws on the tradition of rhythm & blues, lyrical ballad, jazz feeling, Latin madness, shamanic trance, confronting them with a musical vision of the independent future. His one-man "independent scene" is a concert full of intelligent humour and irony, which add charm and spice to his performances.

The rich phonographic output of the artist and numerous concerts played not only in Poland, but also in Europe or China are the best showcase of Piotr Restecki. He has performed with world-famous artists such as: Tommy Emmanuel, Preston Reed, Jon Gomm. He also collaborated with the leading Polish singers: Andrzej "Piasek" Piaseczny, Piotr Cugowski, Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski.

Piotr "Restek" Restecki as an artist combines instrumental virtuosity, melody aesthetics, compositional ear, charisma and the courage of musical experimentation. It makes him a stage individual that, once heard, is impossible to forget.

 

Borja Soto is currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations during such events as: Unfinished European House / Songs as part of the European Capital of Culture Wrocław 2016 cycle, Jazz at the Palace – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – Inauguration 2016, Music Festival in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series.

 

Rainer Maria Nero is an Austrian-Polish guitarist, composer and lecturer. In the years 2008-2011 he studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna under the direction of the excellent Alexander Swete. In the years 2014-2016 he studied in Murcia (Spain) under the guidance of flamenco guitarist Carlos Piñana, with whom he has played concerts all over the world since. In 2015, the artist released his debut album Castles of Spain, maintained in a classic style. Two years later, together with the band Flamensky he founded, he created the flamenco album Fantasias y Danzas, which contains only his own compositions. In October 2019 he has released another album entitled Conmover.

18.10.2020 | 20:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13, Wrocław

Bilety: 30 PLN dostępne w Vertigo i na biletin.pl (https://www.biletin.pl/pl/koncert/wieczor-flamenco-w-vertigo-experimental-flamenco-wroclaw-2020/8747/bilety.html)

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/343410753406101/Additional links:

Video clip of Piotr Restecki: https://youtu.be/o_Isq7BtEfE

Performance live of Soto & Nero duo on Radio Wrocław: https://youtu.be/CmsxISC8Y74

 

Organizers: Vertigo Jazz Club & Restaurant, Fandango and KA-International Art Management

Media contact: Katarzyna Krzysztyniak, 793 355 877, kk@agencjaka.pl