23. tomu Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza

2020-02-28  19:00

Muzeum MIejskie Wrocławia zaprasza na promocję 23. tomu Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza - Varia  z  udziałem prof. Janusza Deglera.

VARIA  zawierają „małe  pisma”, które nie znalazły się w dwudziestu trzech  tomach Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza wydawanych od trzydziestu lat przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

W pierwszym dziale pomieszczono  dwa reportaże (z podróży odbytej z Bronisławem Malinowskim do Australii w 1914 r. oraz opisujący pierwszy lot samolotem z Katowic do Warszawy), dwa felietony  o specyficznej atmosferze Zakopanego oraz anons Witkacego o zamiarze założenia własnego pisma artystyczno-krytycznego. Dział drugi obejmuje osiem  utworów poetyckich (m.in. Do przyjaciół gówniarzy i Do przyjaciół lekarzy) oraz Wierszyki z rysunków. Dział trzeci zawiera  wywiady udzielone przez Witkacego z okazji premier jego dramatów (1925-1927) i odpowiedź na ankietę prasową. Dział czwarty to przede wszystkim jednodniówka „Papierek lakmusowy” (Zakopane 1921), będąca parodią jednodniówek francuskich i niemieckich dadaistów oraz polskich futurystów. Znalazły się tu także pseudofachowy artykuł Polepszenie na rynku dykt i fornierów i zabawny Projekt pogodzenia się p. Bagińskiej z S. I. Witkiewiczem w celu wznowienia normalnych stosunków towarzysko telefonicznych.

Do tomu dołączono odkryty niedawno w archiwum lwowskim pełny tekst rozprawy Ogólna podstawa krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego i pokrewnych (Zarzut błędnego koła). Tom wzbogacają znakomite rysunki Witkacego.

Teksty podczas spotkania przeczyta prof. Jacek Radomski.

 

28 lutego br. (piątek) o godz. 19:00

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

Pl. Wolności 7a .