Wybrany region: Wrocław

Data wydarzenia

od:

do:

Nazwa wydarzenia

Częstotliwość wydarzenia

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie utworzona zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki 17 października 1946 r. jest publiczną uczelnią artystyczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszego Statutu i innych aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnia posiada osobowość prawną. Pracownicy i studenci tworzą samorządną społeczność akademicką. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uczelnia posiada zamiejscowe jednostki organizacyjne w postaci Filii we Wrocławiu
z Wydziałami: Aktorskim i Lalkarskim oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu.

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nie
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie utworzona zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki 17 października 1946 r. jest publiczną uczelnią artystyczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszego Statutu i innych aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnia posiada osobowość prawną. Pracownicy i studenci tworzą samorządną społeczność akademicką. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uczelnia posiada zamiejscowe jednostki organizacyjne w postaci Filii we Wrocławiu
z Wydziałami: Aktorskim i Lalkarskim oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu.