Wernisaż wystawy: Wielka Wojna na Wschodzie 1914-18 - [Bogatynia]

 

partner: Bogatyński Ośrodek Kultury
gdzie: Bogatyński Ośrodek Kultury
kiedy: 2018-10-15 18:00
bilety: Wstęp darmowy
opis:

„Wielka Wojna na Wschodzie 1914–18. Od Bałtyku po Karpaty” z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz

Organizator: Bogatyński Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Prezentacja wystawy stanowi swoistego rodzaju przygotowanie do celebrowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pobudzi świadomość i umocni tożsamość narodową naszej lokalnej społeczności. Zapozna uczestników z polską drogą powrotu do niepodległości. Wystawa zaprezentuje drugi, największy teatr działań wojennych w Europie – front wschodni. To na nim właśnie walczyli i ginęli tysiącami nasi przodkowie, wcielani do armii państw zaborczych. Utrwalają tę pamięć niepozorni świadkowie tego konfliktu: pocztówki, które na przełomie XIX i XX wieku podbijają świat, stając się fenomenem kulturowym i społecznym; fotografie  pozwalające nawet amatorom rejestrować oblicza wojny, korespondentki wysyłane przez  wziętych do niewoli żołnierzy. Przywołują sceny z toczonych walk, chwile tryumfów i klęsk, obrazy życia codziennego na froncie, zdjęcia zniszczonych wsi, miast i miasteczek obróconych w perzynę oraz ofiar wojny: jeńców, rannych i uchodźców. Brak bezpośrednich ujęć bitewnych wypełniają wykonywane później rysunki i malunki. Dominują obrazy podkreślające siłę armii oraz słabość przeciwnika, pokazujące zajmowane miejscowości, frontową infrastrukturę, postaci żołnierzy i dowódców. Na sielankowych często obrazkach widać monotonię służby a nie żołnierskie trudy i dramaty. Cenzura wojskowa i autocenzura nadawców powodują, że opinii publicznej, rodzin i bliskich nie epatuje się okrucieństwami wojny.

Wystawa to szczególny sposób popularyzacji wiedzy na temat procesów odzyskania niepodległości, dlatego w ramach jej prezentacji zorganizowane zostaną również tematyczne spotkania z młodzieżą naszego miasta i gminy. Ekspozycję i rzetelną widzę historyczną zaprezentuje jej autor Tomasz Kuba Kozłowski, pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie, popularyzator wielokulturowego dziedzictwa Kresów.

Wystawa wpisana została do programu obchodów Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej.

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 października (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.