Konkurs. Satyrycy do dzieła! Czeka statuetka i tytuł "Króla Łgar

2019-01-11  16:58

Finał 36. Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych, odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku w Bogatyni. Ruszają zgłoszenia do konkursu.

• Zgłoszenia do konkursu na tekst satyryczny należy przesyłać pod adresem: Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia do 10 marca 2019 r. Teksty powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).Tego samego godła (nicku) należy użyć przesyłając prace drogą elektroniczną.

I nagroda – 3000 zł, tytuł Księcia Łgarzy oraz statuetka” Złotego Kosy” !

• Zgłoszenia do głównego konkursu na krótką prezentację sceniczną (w formie multimedialnej, wraz z kartą uczestnictwa) należy przesłać pod adresem: Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia (w przypadku linku, do wiadomości mailowej powinien być załączony podpisany skan karty uczestnictwa) do 10 marca 2019 r.

I nagroda – 5000 zł, tytuł” Króla Łgarzy” oraz statuetka Kozła!

• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności, przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej, odbędzie się w czasie koncertu finałowego. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator turnieju na podstawie rekomendacji Rady Artystycznej.

Nagroda – 5000 zł oraz statuetka” Szczupłego Andrzeja” trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz kartę uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl.

Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni