Finał projektu "Jesteśmy gotowi na sukces"

2017-09-13  12:29

Już jutro, 14 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów czeladniczych uczestnikom projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”. 11 osób, które przez pół roku brało udział w kursach zawodowych, odbierze certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności. Jest to ich prawdziwy sukces, ponieważ uczestnicy projektu to osoby, które należały do grupy zagrożonej bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest liderem projektu.

źródło: Fundacja „Krzyżowa”

 

Projekt „Jesteśmy gotowi na sukces” wystartował w styczniu i jest skierowany do mieszkańców Nowej Rudy. Jego głównym celem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do aktywnego powrotu do życia społecznego oraz zawodowego. W ramach projektu zorganizowano działania szkoleniowe, warsztatowe, doradcze oraz kursy kwalifikacyjne, a także: pracę socjalna, poradnictwo zawodowe, wsparcie dla uczestników i ich rodzin, szkołę rodziców, przygotowanie do wolontariatu, kursy zawodowe, specjalistyczne poradnictwo i pośrednictwo pracy.


11 uczestników (10 pań i 1 pan), którzy wzięli udział w pierwszej edycji projektu, ukończyło cały cykl szkoleń w wybranym przez siebie zawodzie - ślusarz, cukiernik i kucharz. Kursy zorganizował partner projektu - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Po zdaniu z sukcesem egzaminów, w najbliższy czwartek uczestnicy otrzymają tytuł zawodowy i dyplom czeladnika.


Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozdania dyplomów w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (ul. Strzelecka 2A), która rozpocznie się o godz. 10:00. Certyfikaty uczestnikom wręczy prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu - Zbigniew Ładziński. W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, a także wszyscy partnerzy projektu.

 

Finał projektu "Jesteśmy gotowi na sukces"
14 września 2017, godz. 10:00 
Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie 
ul. Strzelecka 2A, Nowa Ruda 


[źródło:  Fundacja „Krzyżowa”]