Muzeum Papiernictwa wsparte przez MKiDN!

2017-01-27  11:26

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Muzeum Papiernictwa dotację w kwocie 150 tys. zł netto. Pieniądze przeznaczone są na zakup mebli biurowych oraz doposażenie pracowni digitalizacji.

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej” jest częścią szerszego zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Etap IV”  realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet I Infrastruktura kultury”.

Zakończona w ub. roku przebudowa budynku suszarni oznacza nie tylko planowane na br. otwarcie nowych wystaw i pracowni warsztatowej, ale również powrót pracowników z pomieszczeń tymczasowych do ich właściwych biur (na zdjęciach). Pieniądze z MKiDN pomogą w tych biur wyposażeniu. Część środków przeznaczona jest na zakup sprzętu fotograficznego, który wypełni luki w dotychczasowym wyposażeniu pracowni digitalizacji. To elementy m.in. systemu oświetleniowego oraz obiektywy.

Realizacja projektu ma na celu usprawnić i ułatwić pracę zatrudnionemu personelowi oraz wydatnie wpłynąć na proces zarządzania jednostką, co przyczyni się do podniesienia standardów użytkowych i poziomu usług oferowanych przez naszą instytucję na rynku sektora kulturalnego. Natomiast doposażenie pracowni fotograficznej pozwoli na kontynuację digitalizacji zbiorów na znacznie wyższym poziomie oraz ułatwi realizację działań promocyjnych i czynności związanych z prowadzeniem bieżącej dokumentacji z działalności instytucji.