VIII Studencki Festiwal Pianistyczny

2017-01-10  14:35

W dniach 17-22 stycznia 2017 roku, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, odbywać się będzie VIII Studencki Festiwal Pianistyczny. Najbliższa edycja będzie poświęcona twórczości Ludwiga van Beethovena. W ramach Festiwalu, każdego dnia, o godz. 19.00, zapraszamy na koncerty z udziałem studentów naszej Uczelni.


ZAPROSZENIE

PROGRAM I WYKONAWCY


W styczniu 2017 roku odbędzie się VIII Studencki Festiwal Pianistyczny – w tym roku poświęcony twórczości Ludwiga van Beethovena. Od lat staramy się poprzez programy festiwalowe upamiętniać twórczość wybitnych kompozytorów związanych w większym lub mniejszym stopniu z muzyką fortepianową. Zainicjowane zostały festiwale związane rocznicowo z działalnością tych twórców: w roku 2006 zorganizowano festiwal poświęcony muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta, w 2010 – Fryderyka Chopina, 2011 – Franciszka Liszta, 2012 – Josepha Haydna i Claude’a Debussy’ego, 2013 – Sergiusza Rachmaninowa, 2014 – Aleksandra Skriabina i Sergiusza Prokofiewa, 2015 – Jana Sebastiana Bacha i Domenica Scarlattiego, 2016 – Roberta Schumanna.
Organizując coroczne festiwale, podpisujemy się pod tak obecnie popularną ideą "peer learning" – uczenie się od samych siebie, od otoczenia – często wykorzystywaną w uczelniach zachodnich (choć trzeba nadmienić, że zawsze taki typ uczenia się w naszych uczelniach istniał). W naszym wypadku (chodzi o kontekst Akademii Muzycznej) studenci zapoznają się w ciągu trzech lub pięciu lat studiów w sposób szczególny z twórczością kompozytorów eksponowanych na kolejnych edycjach festiwalu. Słuchając samych siebie, swoich koleżanek i kolegów, porównują różne interpretacje i zapoznają się w ten sposób z bogactwem spuścizny kompozytorskiej danego twórcy. Nie znaczy to, że utwory wspomnianych kompozytorów nie są wykonywane w procesie rudymentarnego przebiegu studiów. Jednak słuchanie interpretacji znacznie większej liczby utworów danego kompozytora umożliwia im skoncentrowanie się na innych niż zazwyczaj aspektach związanych ze sztuką wykonawczą. Pozwala to bliżej zapoznać się ze stylistyką poszczególnych utworów, śledzić fazy rozwojowe w twórczości danego kompozytora i ich wpływ na rozwój języka kompozytorskiego oraz wynikające z tego możliwości interpretacyjne, a także umiejscawiać je w kontekście twórczości innych artystów. Jednak najbardziej istotnym celem festiwali jest umożliwienie studentom zaprezentowania się w przestrzeni dużego audytorium (a takim zapewne jest nasza nowa Sala Koncertowa).
Od 2013 roku zaczynamy również poszerzać zakres muzyki wykonywanej na festiwalach. Wszak wspomniani kompozytorzy tworzyli nie tylko solową muzyką fortepianową, lecz także pieśni, muzykę kameralną czy inne formy. Staramy się w ten sposób wyeksponować rolę kameralistyki jako jednego z najbardziej istotnych elementów procesu dydaktycznego w edukacji muzycznej. Jest to również istotne dla odbioru przez publiczność – przedstawianie różnych form jest dla odbiorców bardziej interesujące.
Zapraszamy więc na kolejne edycje Studenckiego Festiwalu Pianistycznego, który przyciąga coraz większą publiczność, a jego wymiar dydaktyczny jest nie do przecenienia.

prof. Grzegorz Kurzyński
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Kierownik Katedry Fortepianu